Wednesday, December 26, 2012

Syukur

Syukur ya Allah Engaku kurniakan seorang Suami yang memahami walaupun Ada kala tidak seperti yang dkehendaki bisala setiap manusia tida yang sempurna seperti says juga..

No comments:

Post a Comment